Bildiri Düzenleme Kuralları

01 Mayıs 2016 tarihinden sonra gönderilen bildiriler geç kayıt ücreti tarifesinden ücretlendirilmektedir.

Her bildiri için Kayıt ve Bildiri Gönderimi sayfasında yeni kayıt yapılmalıdır. (Lütfen bildiri özetinizi yazmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyunuz.)

Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir. Poster olarak sunulması istenen derleme makalelerde kolaylıkla erişilebilecek genel bilgiler verilmesinden kaçınılmalıdır.

Bildiri özetleri sadece elektronik ortamda 150 - 200 kelime arasında olacak şekilde gönderilmelidir. 150 kelimeden daha az ya da 200 kelimeden daha fazla olarak gönderilen bildiri özetlerini sistem kabul etmeyecektir.

Kabul edilen bildiri özetleri, kongre kitabında basılacaktır.

Bildiri kabulü, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucu Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Yazarlar, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve o tarihte tüm Gıda Mühendisliği Bölüm temsilcilerinin katılımı ile hazırlanan "Gıda Mühendisliği Teknik Terimler Rehberi, 2007"ye ve Türk Dil Bilgisinin temel kurallarına uymalıdırlar.

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için standart son tarih 01 Mayıs 2016'dır. Kongre takvimi sayfasında belirtilen koşullarda 01 Eylül 2016 tarihine kadar bildiri kabul edilebilir.

Prensip olarak, sözlü bildiriler salondaki dinleyicilerin çoğuna hitap etmelidir. Bu çerçevede yoğun bilimsel ve teknolojik bulguları içeren bildiriler poster olarak yönlendirilecektir. Tersine olarak, poster bildiri talebi de sözlü olarak davet edilebilecektir.

Programda yer aldığı halde, düzeltilmesi istenen sözlü ya da poster bildiri özeti zamanında gönderilmeyen bildiriler, kongre özet kitabında basılmayacaktır.

Araştırma sonuçlarını içeren bildiriler, somut bilgiler ile sunulmalıdır. Devam eden araştırmaları içeren bildiriler kabul edilmeyecektir.

Önceki Sponsorlarımız