Kurullar

Kongre Onursal Başkanı: Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
Kongre Başkanı: Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN (Gıda Teknolojisi Derneği)
Kongre Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. Ufuk BAĞCI (Trakya Üniversitesi)
Kongre Sekreter Yrd: Arş. Grv. Naciye KUTLU (Gıda Teknolojisi Derneği)
Kongre Sekreter Yrd: Arş. Grv. Gizem ÖZLÜK ÇİLAK (Gıda Teknolojisi Derneği)
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKGÜN (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevzat ARTIK (Gıda Teknolojisi Derneği)
Petek ATAMAN (Gıda Teknolojisi Derneği)
Prof Dr. Metin AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Pelin ONSEKİZOĞLU BAĞCI (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sami BULUT (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. İbrahim ÇAKIR (Gıda Teknolojisi Derneği)
Arş. Gör. Kadir ÇINAR (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Hacı Ali GÜLEÇ (Trakya Üniversitesi)
Arş. Gör. İrem DAMAR HÜNER (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeynep HİÇŞAŞMAZ KATNAŞ (Trakya Üniversitesi)
Arş. Grv. Onur KETENOĞLU (Gıda Teknolojisi Derneği)
Doç. Dr. Birce M. TABAN (Gıda Teknolojisi Derneği)
Arş. Gör. Emel OĞRAŞICI YILMAZ (Trakya Üniversitesi)

Bilimsel Danışma Kurulu
Dr. Hande S. ERGE: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. İrfan TURHAN: Akdeniz Üniversitesi
Dr. Pınar ŞANLIBABA: Ankara Üniversitesi
Dr. İsmail MERT: ASÜD
Dr. Güzin KABAN: Atatürk Üniversitesi
Dr. Özlem TOKUŞOĞLU: Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Ferda SARI: Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Nükhet ZORBA: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Sertaç ÖZER: Çukurova Üniversitesi
Dr. Gülten T. GÜNDÜZ: Ege Üniversitesi
Dr. Serdar AYDEMİR: ENKA Süt A. Ş.
Dr. İsmet ÖZTÜRK: Erciyes Üniversitesi
Dr. A. Coşkun DALGIÇ: Gaziantep Üniversitesi
Dr. F. Ceyda DUDAK ŞEKER: Hacettepe Üniversitesi
Dr. Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Handan BAYSAL: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Dr. Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU: Kırklareli Üniversitesi
Dr. S. Sevgi KIRDAR: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Salih AKSAY: Mersin Üniversitesi
Dr. M. Tuğrul MASATCIOĞLU: Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. SERAP DURAKLI VELİOĞLU: Namık Kemal Üniversitesi
Dr. Hakan ERİNÇ: Niğde Üniversitesi
Dr. Hüseyin GENÇCELEP: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Yeşim SOYER: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Hakan KARACA: Pamukkale Üniversitesi
Dr. Oktay YEMİŞ: Sakarya Üniversitesi
Dr. Hakan KULEAŞAN: Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Yasemin ŞAHAN: Uludağ Üniversitesi
Dr. Yeşim EKİNCİ: Yeditepe Üniversitesi
Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ: Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Seval ANDİÇ: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Önceki Sponsorlarımız